Anunț

Termenul de producție și livrare a produselor noastre este de 3 săptămâni.

Vă mulțumim!

Informații Importante / Important Information

Felicitări! Ești aici pentru că alegi să fii diferit! Echipa noastră vă va ajuta în tot procesul dumneavoastră

Ai 2 optiuni:

 • Pentru a utiliza direct site-ul nostru, pentru a alege unul dintre modelele de bază disponibile, pentru a alege combinația de culori, pentru a alege detaliile și stilul pentru nume și numere, pentru a încărca sigle și pentru a confirma comanda;

 

 • În cazul în care doriți un design specific care nu este disponibil pe site-ul nostru, ar trebui să ne contactați prin e-mail sau telefon pentru un serviciu complet personalizat. Echipa noastra va crea un design special si unic la cererea dumneavoastra, folosind toate detaliile dorite. Acesta va fi taxat cu un cost suplimentar ca Servicii de proiectare.

 

   • După ce plasați comanda, vă vom contacta pentru o verificare finală a fiecărui detaliu din comanda dumneavoastră în maximum 48 de ore (zile lucrătoare) de la finalizarea comenzii.

 

PLĂȚI

 

  • Deoarece toate produsele noastre sunt 100% personalizate și produse special pentru dvs., vă vom cere plata în avans 100% după confirmarea finală. Puteți plăti direct pe site (folosind Serviciul Netopia Secure Payment) sau puteți efectua un transfer bancar după ce vă trimitem factura.

 

   • Comanda dvs. va intra în procesul de producție imediat după ce primim plata în contul nostru. Acest lucru va dura aproximativ 3 săptămâni. Detalii despre (……Politica de expediere ……)

 

 

POLITICA DE RETUR

 

   • Întrucât toate produsele noastre sunt 100% personalizate și produse special pentru dvs., nu acceptăm returnarea produselor doar în cazuri reale speciale când produsele au probleme de producție care le fac imposibil de utilizat. Astfel, vă rugăm să fiți foarte atenți atunci când vă alegeți detaliile, culorile, mărimile și logo-urile. Odată început procesul de producție, deoarece toate detaliile sunt introduse direct în țesătura produsului, este imposibil să se facă modificări.

 

   • Nu se vor returna produsele care sunt realizate pe comanda la cererea clientului si se supun Ord. 130/2000. Cap. 2, Art. 10: Consumatorul nu poate denunta unilateral urmatoarele tipuri de contracte, cu exceptia cazurilor in care partile au convenit altfel: c) contracte de furnizare a unor produse executate dupa specificatiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum si acelora care, prin natura lor nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid.

 

 

IMPORTANT DE ȘTIUT

 

  • Culorile exacte pe care le vedeți pe ecran pot diferi de produsul final tipărit. Cerneala este diferită de ecran și fiecare ecran este diferit. Puteți solicita echipei noastre o mostră imprimată color pentru a verifica culorile exacte, dar acest lucru va crește timpul final de livrare pentru comanda dumneavoastră.
  • Folosiți numai logo-uri pe care aveți permisiunea de a le folosi.
  • Nu tipărim alte sigle ale mărcilor de îmbrăcăminte.
  • Nu acoperiți logo-ul nostru cu un logo propriu. Logo-ul nostru trebuie să fie vizibil pe produs.
  • Dacă nu aveți o versiune vectorială a logo-ului pe care îl încărcați (.ai/.eps/.pdf), putem face asta pentru dvs. Acesta va fi taxat cu un cost suplimentar. Taxele multiple pentru logo vor fi facturate separat.
  • Ne rezervăm dreptul de a respinge un design.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

English

Congratulation ! You are here because you choose to Be Different ! Our team will help you in all your process

You have 2 Options:

 • To directly use our Website, to choose one of the basic designs available, choose your color combination, choose your details and style for names and numbers, upload logos and confirm your order;

 • In case you want a specific design that is not available on our website, you should contact us by email or phone for a Full Custom Service. Our team will create a special and unique design at your request, using all the details you want. This will be charged with extra cost as Design Services.

   • After you place your order, we will contact you for a final check of every detail from your order in maximum 48 hours ( working days ) after your checkout.

 

PAYMENTS

 

  • As all our products are 100% personalized and produced specially for you, we will ask for 100% prepayment after the final confirmation. You can pay directly on the website (using Netopia Secure Payment Service ) or make a bank transfer after we send you the invoice.

 

   • Your order will go in the production process just after we receive the payment in our account. This will take around 3 weeks . Details on (……Shipping Policy ……)

 

 

RETURN POLICY

 

   • As all our products are 100% personalized and produced special for you, we do not accept return of products only in real special cases when the products have any production issues that make them impossible to use. Thus, please be very careful when choosing your details, colors, sizes and logos. Once the production process is started, as all details are directly inserted inside the fabric of the product, it is impossible to make any changes.

 

   • The products that are made to order at the client's request will not be returned and Ord. 130/2000 will be submitted. Head. 2, Art. 10: The consumer may not unilaterally terminate the following types of contracts, except in cases where the parties have agreed otherwise: c) contracts for the supply of products executed according to consumer specifications or of distinctly customized products, as well as those which, by their nature they cannot be returned or they can degrade or deteriorate rapidly.

 

 

IMPORTANT TO KNOW

 

  • The exact colors you see on your screen may different from the final printed product. Ink is different than screen, and every screen is different. You can ask our team for a color printed sample to check the exact colors, but this will increase the final delivery time for your order.
  • Only use logos you have permission to use.
  • We do not print other apparel brand logos. 
  • Do not cover our logo with a logo of your own. Our logo needs to be visible on the product.
  • If you don't have a vector version of the logo you upload (.ai/.eps/.pdf) we can do that for you. This will be charge with extra cost. Multiple logo charges will be billed separately.
  • We reserve the right to reject a design.